Smaller Default Larger

Zespół Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie,

 • Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące

ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024:

 • małe zespoły klasowe
 •  przyjazna atmosfera w szkole
 •   indywidualizacja nauczania
 •  realizacja programu MEN
 •  możliwość realizacji innych programów  edukacyjnych
 •  nauka języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego (lub innych w razie potrzeb)
 • nauczyciel wspomagający nauczanie dla obcokrajowców  (j. angielski, j. francuski)- w razie potrzeby
 •  świetlica i stołówka szkolna
 •  różnorodne kółka zainteresowań
 •  bogata oferta zajęć korekcyjnych (logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze)
 • różnorodność zajęć sportowych (basen, tenis, aerobik, taniec towarzyski, wspinaczka skałkowa)
 • różne formy kształcenia (wycieczki, zielone szkoły, lekcje teatralne i muzealne)
 • wszystkie fakultety maturalne
 •  opieka szkolnego psychologa
 •  współpraca z uczelniami wyższymi
 •  wymiana zagraniczna
 •  nowoczesna pracownia komputerowa ze środków EFS
 •  otwartość na propozycje rodziców dotyczące procesu wychowania i nauczania młodzieży
 •  certyfikaty jakości pracy szkoły