Smaller Default Larger

klasa I (4-letnie LO) 

Przedmiot 

Autor 

Tytuł podręcznika 

Wydawnictwo 

j. polski 

M. Chmiel i in. 

Ponad słowami"; Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum; cz. 1 i 2 

Nowa Era 

języki obce 

 

Podręczniki zostaną podane we wrześniu 

 

historia 

M. Pawlak, A.Szwed 

Poznać przeszłość 1 

Nowa Era 

wos 

B. Surmacz i in. 

 

Wiedza o społeczeństwie 1 

Operon 

geografia 

R. Malarz i in. 

 

Oblicza geografii 1 

 

Nowa Era 

biologia  

  1. Helmin i in 

Biologia na czasie 1. 

Nowa Era 

chemia 

R. Hassa i in. 

 

 

M. Litwin i in. 

 

To jest chemia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres podstawowy. Liceum i technikum 

Lub  

To jest chemia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum 

Nowa Era 

fizyka 

M. Braun i in. 

Odkryć fizykę 1. 

Nowa Era 

matematyka 

M. Kurczab i in 

- Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1. 

- Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1. 

OE Pazdro 

plastyka 

A. Przybyszewska - Pietrasiak 

Plastyka 

Operon 

klasa II (4-letnie LO) 

Przedmiot 

Autor 

Tytuł podręcznika 

Wydawnictwo 

j. polski 

D. Dąbrowska, B. Kapela- Bagińska i in. 

 

"Język polski 2 . Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakresy podstawowy i rozszerzony", część I i II 

GWO 

j. angielski 

opracowanie zbiorowe 

Focus 3. Second edition. Podręcznik dla liceów i techników + zeszyt ćwiczeń. 

Pearson 

 

j. francuski 

F. Gallon, C. Himber 

 

"En action" cz. 1 + zeszyt ćwiczeń (kontynuacja) 

 

Hachette 

 

j. hiszpański 

F. Castro Viudez i in. 

Espanol en marcha nuevo (A1-A2) 

SGEL 

historia 

A.Kucharski, ANiewęgłowska 

Poznać przeszłość 2 

 

Nowa Era 

wos 

B. Surmacz, Z. Smutek,  

J. Mateska 

Wiedza o społeczeństwie 2 

Operon 

geografia 

T Rachwał i in. 

Oblicza geografii 2 

 

Nowa Era 

 

biologia  

AHelmin i in 

Biologia na czasie 2. 

Nowa Era 

chemia 

R. Hassa i in. 

 

To jest chemia 1 

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy 

Nowa Era 

fizyka 

M. Braun i in. 

Odkryć fizykę 2. 

Nowa Era 

matematyka 

M. Kurczab i in 

- Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2. 

- Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2. 

Lub  

- analogicznie – zakres rozszerzony 

 

OE Pazdro 

klasa II (3-letnie LO) 

Przedmiot 

Autor 

Tytuł podręcznika 

Wydawnictwo 

j. polski 

J. Kopciński 

 

"Przeszłość to dziś ",Klasa 2, część I i II 

Stentor 

j. angielski 

 

Kontynuacja obecnego podręcznika 

 

j. hiszpański 

F. Castro Viudez 
i in. 

Nuevo Espanol en Marcha; A1/A2 

 

SGEL 

j. francuski  

F. Gallon, C. Himber 

 

"En action" cz. 1 + zeszyt ćwiczeń (kontynuacja 

Hachette 

 

matematyka 

M. Kurczab i in. 

- Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2. 

- Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 2. 

lub  

- Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 2. 

- Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 2. 

OE Pazdro 

biologia 
(rozsz) 

M. Guzik 

E. Jastrzębska i in. 

Biologia na czasie 1 

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres rozszerzony 

Nowa Era 

geografia 

(rozsz) 

M. Zawadzka-Kuc, R. Wróblewski 

 

Geografia - Ciekawi świata 1 

 

Operon 

 

chemia (rozsz) 

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska 

 

To jest chemia. Część 1, Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony 

Nowa Era 

 

historia i społeczeństwo 

T. Maćkowski 

Poznać przeszłość.  
Ojczysty Panteon i ojczyste spory. 

Nowa Era 

przyroda 

M. Galikowski 

R. Hassa  
i in. 

Przyroda 1. Materiały merytoryczne przeznaczone do nauki przyrody w liceum i technikum 

Nowa Era 

 

 

klasa III (3-letnie LO) 

Przedmiot 

Autor 

Tytuł podręcznika 

Wydawnictwo 

j. polski 

M. Chmiel i in. 

 

M. Chmiel i in. 

"Ponad słowami" ( klasa 2. część 2) 

 

"Ponad słowami" ( klasa 3)  

Nowa Era 

j. angielski 

M.RosińskaL.Edwards/ 

 

Repetytorium dla uczniów liceów i techników.  
Poziom podstawowy i rozszerzony 

Macmillan 

j. hiszpański 

F. Castro Viudez i in. 

Espanol en marcha 3" (B1..) 

SGEL 

matematyka 

M. Kurczab i in. 

- Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 3. 

- Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy. Klasa 3. 

OE Pazdro 

historia i społ. 

historia 

T. Maćkowski 

Poznać przeszłość (seria);  
Ojczysty Panteon iojczyste spory 

(kontynuacja) 

 

przyroda 

M. Galikowski 

R. Hassa i in. 

Przyroda 2 

Nowa Era 

biologia 
(rozsz) 

F. Dubert 

R. Kozik i in. 

Biologia na czasie 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. 

Biologia na czasie 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. 

 

Nowa Era 

chemia 
(rozsz) 

M. Litwin i in. 

 

To jest chemia. Część 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.  Zakres rozszerzony 

Nowa Era 

geografia (rozsz) 

 

„Geografia - Vademecum maturzysty” 

Wydawnictwo dowolne 

fizyka (rozsz) 

B.Sagnowska 

JSalach 

Z fizyką w przyszłość. Cz. 1 i 2 

WSiP 

(Zamkor)