Smaller Default Larger

Przedmiot

Imię i nazwisko

 Religia  ks. Grzegorz Petka

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Smagała

mgr Kinga Rajchel

mgr Aneta Kubas

Język polski

mgr Beata Wojtak

mgr Agnieszka Lewicka

mgr Urszula Górecka

mgr Sławomir Świetlik

mgr Dominika Olech

Język angielski

mgr Renata Dziura

mgr Karolina Blicharska

dr Kinga Szeliga

mgr Klaudia Klisowska

Język niemiecki

mgr Grażyna Szarama

Język hiszpański

mgr Maciej Kozioł

Język francuski

mgr Wioletta Jagieła

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Historia i teraźniejszość

mgr Renata Resler

Biologia

Przyroda

mgr Bernadeta Rumak-Płoskoń

Geografia

mgr Anna Sibiga

mgr Monika Paśko

Chemia

dr Patryk Kosowski

mgr Bernadeta Rumak-Płoskoń

Fizyka mgr Helena Woźniak
Matematyka

mgr Iwona Mańkowska

mgr Maria Motowidło

mgr Anna Boroń

Informatyka

mgr Dawid Wojtaszek

mgr Iwona Mańkowska

Plastyka

mgr Aneta Ulanowicz-Wielgosz

Muzyka/Rytmika mgr Monika Paśko
Technika mgr Aneta Ulanowicz-Wielgosz

Wychowanie fizyczne

mgr Patryk Buszta

mgr Kamil Lubas