Smaller Default Larger

Przedmiot

Imię i nazwisko

 Religia  ks. Grzegorz Petka

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Smagała

mgr Kinga Rajchel

mgr Aneta Kubas

Język polski

mgr Beata Wojtak

mgr Henryka Świst

mgr Urszula Górecka

mgr Sławomir Świetlik

Język angielski

mgr Renata Dziura

mgr Karolina Blicharska

dr Kinga Szeliga

mgr Klaudia Klisowska

Język niemiecki

mgr Grażyna Szarama

mgr Agnieszka Żewakowska

Język hiszpański

mgr Maciej Kozioł

Język francuski

mgr Wioletta Jagieła

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Historia i teraźniejszość

mgr Renata Resler

Biologia

Przyroda

mgr Bernadeta Rumak-Płoskoń

Geografia

mgr Anna Sibiga

Chemia mgr Bernadeta Rumak-Płoskoń
Fizyka mgr Helena Woźniak
Matematyka

mgr Iwona Mańkowska

mgr Maria Motowidło

mgr Agnieszka Pękala

mgr Dorota Hejnas

mgr Katarzyna Fluda

Informatyka

mgr Dawid Wojtaszek

mgr Iwona Mańkowska

Plastyka

mgr Aneta Ulanowicz-Wielgosz

mgr Małgorzata Bęś

Muzyka/Rytmika mgr Elżbieta Kowalska
Technika mgr Aneta Ulanowicz-Wielgosz

Wychowanie fizyczne

mgr Patryk Buszta

mgr Kamil Lubas