Smaller Default Larger

DYREKTOR  SZKOŁY

mgr Grażyna Szarama

Uzyskała nagrody:

• Ministra Edukacji Narodowej,

• Podkarpackiego Kuratora Oświaty,

• Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

• Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szkole Społecznej.

 

Kontakt przez sekretariat szkoły.