Smaller Default Larger

Wprowadzamy od 1991 roku dzieci w szkolny świat przyjazną atmosferą w małych grupach rówieśniczych.

Indywidualizujemy proces nauczania.

Proponujemy ponadto w ramach czesnego bogatą ofertę zajęć w wymiarze tygodniowym:

 ·  3 godz. języka angielskiego,

·  inny język obcy do wyboru,

·  2 godz. tańca towarzyskiego oraz , rytmikę

·  1 godz. zajęć na basenie,

·  gimnastykę korekcyjną i zajęcia sportowe,

·  integrację sensoryczną,

·  1 godz. zajęć komputerowych,

·  zajęcia świetlicowe, opiekę pedagoga, psychologa i logopedy,

·  inne formy zajęć artystycznych i rekreacyjnych.

 

Zapraszamy!