Smaller Default Larger

     

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych                   4 września 2023 r.

Podstawa prawna:

 • 2 ust.  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacj Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z późn. zm.).

 

2 Zimowa przerwa świąteczna                                        23 - 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z późn. zm.).

 

3 Ferie zimowe                                                     29 stycznia – 11 lutego 2024:

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z późn.zm.).

 

4 Wiosenna przerwa świąteczna                                     28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z późn. zm.).

 

5 Egzamin ósmoklasisty                    Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz.U.  z  2022  r.  poz.  2230)  oraz  §  5  pkt  1 rozporządzenia
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia  2022  r.  w  sprawie  szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

 

6 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących                                             26 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:

 • 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z późn. zm.).

 

7 Egzamin maturalny                         Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz -  §  6  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu maturalnego (Dz.U.poz. 2223,z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644).

 

8 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach    21 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna:

 • 2 ust.  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z póź., zm.).

 

9 Ferie letnie                                                                               22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z późn. zm.).