Smaller Default Larger

mgr Kinga Rajchel

 Zespół Szkół Społecznych nr 2
w Rzeszowie

Godziny pracy w roku szkolnym

 Poniedziałek 10.30 – 11.30

Środa 10.30 – 11.30

 Czwartek 10.30 – 12.30

 

Pedagog szkolny pomaga rozwiązywać problemy wychowawcze, dydaktyczne i rodzinne uczniów naszej szkoły. Współpracuje z pracownikami MOPS - u, kuratorami społecznymi i zawodowymi, dzielnicowymi, z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Centrum Interwencji Kryzysowej,

a także z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Pedagog szkolny:

 • troszczy się o realizację obowiązku szkolnego uczniów;
 • określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom poprzez wnioskowanie o wydanie opinii o uczniu przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • udziela pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy
  z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
 • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów, przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych, poprzez:

- obserwację zachowań pojedynczych uczniów i klas

- analizę wyników nauczania i ocen zachowania

- diagnozowanie środowiska ucznia

 • udziela porad rodzicom, ułatwiających rozwiązywanie ich problemów wychowawczych
 • organizuje pomoc w zakresie wyrównywania braków
  w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce
 • współorganizuje pomoc w zakresie wyrównywania
  i likwidowania zaburzeń rozwojowych
  - rewalidacja
  - reedukacja
  - terapia
 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności
  w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

 Drogi uczniu!
Pamiętaj! Zawsze możesz zwrócić się do mnie, kiedy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
 • nie potrafisz porozumieć się z kolegą, koleżanką, nauczycielem, kimś bliskim;
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś z kimś porozmawiać;
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.